Online publikationer

Logbog – oversigt over byggeprocessen for udførende

Denne logbog er primært skrevet til undervisningsbrug for studerende på afgangsholdene på udførelsesretningen af bygningskonstruktørstudiet. Udførelsesretningen er målrettet en fremtidig løbebane indenfor entreprenør-branchen som byggeledere. Logbogen vil også kunne bruges som guideline for små eller mellemstore entreprenørfirmaer uden den store organisation.

Logbogen er skrevet i et samarbejde mellem udførelseslærerne på VIA University College i Horsens (Vibeke Kragh, Benny Olsen, og Henrik Kopp) og KEA – Københavns Erhvervsakademi (Eva Weincke, Kaj Torben Hansen, Benny Lennart Bay, Anders Christensen og Lone Lykke Larsen).

Der vil derfor i logbogen optræde dokumentationskrav og eksempler, der ikke nødvendigvis er aktuelle i en konkret entreprenørvirksomhed, men som er relevante i en studiesituation.

Logbogen er bygget op over eksempler fra en fiktiv udførende virksomhed. I den forbindelse vil relevante aspekter af en udførende virksomhed blive inddraget. Hæftet følger en rød tråd, der viser forløbet i byggeprocessen. Afsnittene følger de faser, der forekommer fra udbud til aflevering i en hovedentreprise. Totalentrepriser har efterhånden fået en stigende anvendelse, og derfor vil denne entrepriseform også blive berørt.
Da der ingen regler er uden undtagelser, vil der være en vis valgfrihed også i opgaveløsningerne.

I hæfteform indeholder logbogen:
En beskrivelse af byggeprocessen fra entreprenørens modtagelse af udbudsmateriale til byggesagens afsluttende 5 års syn.

Logbog (pdf)

I den digitale udgave indeholder logbogen:
Ovennævnte beskrivelse af byggeprocessen samt en bilagseksempelsamling med relevant dokumentation i forbindelse med byggeprocessen, herunder eksempler på de værktøjer som entreprenører og byggeledere benytter sig af fra udbud til 5 års syn.
I afsnittene vil der være links til relevante hjemmesider. I venstre menuen findes links til bilagseksempelsamling.

Det er vort håb at kommende og nybagte byggeledere kan finde inspiration i den systematiske måde, faserne er beskrevet på.

Kommentarer fra erfarne byggeledere er yderst velkomne, så næste udgave kan blive endnu bedre.

Logbogen vil løbende blive opdateret, nu også i samarbejde med, BAR Bygge & Anlæg

Opdateret foråret 2016

Revision foretaget dec. 2018 som følge af vedtagelsen af AB 18. Der vil være henvisning til både AB 92 og AB18 i de afsnit, der berører AB’erne.